Markus Wissen, Edlira Xhafa, Michael Stöckel, Silpa Satheesh, John Mark Mwanika, Nora Räthzel, Alana Dave, Bela Galgoczi, Stefanie Lorenzen, and sean sweeney

Công bằng và xanh: Vấn đề sinh thái của lao động

  • FREE
  • 4 h 30 min
  • Vietnamese
  • Interdisciplinary
  • with certificate upgrade option

What is the course about?

Nội dung khóa học

 

Khóa học trực tuyến MIỄN PHÍ này khám phá các khía cạnh khác nhau của 'tình thế tiến thoái lưỡng nan về việc làm và môi trường' thông qua lăng kính của các cuộc đấu tranh hiện tại, cũng như các cuộc tranh luận về học thuật và chính sách. Có rất nhiều bài giảng, tài liệu đọc và hội thảo trực tuyến khác nhau nhằm thảo luận về những biến đổi cơ bản trong cách chúng ta sản xuất, tiêu thụ và tổ chức nền kinh tế và xã hội của chúng ta.

Hãy xem hội thảo trực tuyến của chúng tôi: "Lao động và khủng hoảng năng lượng", diễn ra vào tháng 9 năm 2022.

Khóa học này được thực hiện với sự hỗ trợ của Dự án Biến đổi khí hậu và Năng lượng của Friedrich-Ebert-Stiftung tại Châu Á.

Cấu trúc khóa học

Khóa học có 6 chương. Sau khi đăng ký tham gia bạn sẽ nhận được quyền truy cập với tất cả các tài liệu của khóa học, cho phép bạn khám phá và học theo thời gian biểu cá nhân của mình.

CHƯƠNG 1: Giới thiệu về khóa học

CHƯƠNG 2: Bối cảnh thực tế: tại sao môi trường là vấn đề lao động?

CHƯƠNG 3: Ứng phó với khủng hoảng môi trường và thúc đẩy một quá trình chuyển đổi công bằng: cuộc đấu tranh của người lao động trên toàn thế giới

CHƯƠNG 4: Các cuộc tranh luận lý thuyết và khái niệm về lao động và môi trường

CHƯƠNG 5: Đáp ứng thách thức môi trường: đề xuất chính sách liên quan đến lao động 

CHƯƠNG 6: Khủng hoảng năng lượng: câu hỏi, tầm nhìn và chiến lược

Các khái niệm chính

Việc làm với môi trường, tăng trưởng xanh, giảm tăng trưởng, chủ nghĩa môi trường, chuyển đổi công bằng, khử cacbon, chuyển đổi lao động toàn cầu, tài nguyên thiên nhiên, chính sách kinh tế và sinh thái, điều kiện làm việc, khủng hoảng năng lượng.

Mục tiêu học tập

Kết thúc khóa học, học viên có thể:

  • Nắm được các sự kiện chính liên quan đến sự phân bố không đồng đều của khí thải nhà kính.

  • Thảo luận về các vấn đề cơ bản của tình trạng tiến thoái lưỡng nan về việc làm với môi trường.

  • Định nghĩa và liên hệ các khái niệm chính trong cuộc tranh luận về môi trường - lao động.

  • Phân tích và so sánh giá trị của các phương pháp phân tích và đề xuất các chính sách khác nhau liên quan đến chủ đề môi trường - lao động.

  • Đánh giá các đề xuất chính sách liên quan.

Đối tượng khóa học hướng đến

Đoàn viên công đoàn và các nhà hoạt động lao động, môi trường và cộng đồng

Những điều cần lưu ý

Đây là một khóa học đa ngành dựa trên các lĩnh vực khoa học xã hội, chính trị và kinh tế. Khóa học tương đương trình độ của chương trình Thạc sĩ, nhưng các khái niệm được giải thích theo cách dễ tiếp cận cùng với các ví dụ minh họa, vì vậy học viên hoàn toàn có thể tham gia khóa học bằng cách sử dụng các kỹ năng và kiến thức có được từ bên ngoài chương trình giáo dục chính thức.

Khối lượng công việc

Khối lượng công việc ước tính là 6-7 giờ cho mỗi chương, nếu bạn đọc tất cả các tài liệu tham khảo ở mỗi bài giảng.

Chứng chỉ

Bạn sẽ có thể nhận được Chứng chỉ tham gia khóa học hoặc Chứng chỉ hoàn thành khóa học này. Các yêu cầu cho mỗi chứng chỉ cũng như khả năng được nhận học bổng được nêu chi tiết trong Chương 1 của khóa học cũng như ở bài cuối của khóa học.

 

Course instructors

Selected Course Reviews

Overall Rating 5.0 (1 students)

(5.0)
Thi Thuong Hien Dong
11 months
(5.0)